Ändring av avgiftsnivå

Alla föräldrar hos oss ansvarar för att lämna in en ändring av vistelsetiden eller inkomsten till förskolan. Förskolechefen förmedlar sedan dessa uppgifter vidare till kommunen. Tänk på att lämna in blanketter i tid. Blankett finns nedan: 

Blankett om ändring av avgiftsnivå

Lämna blanketten till förskolan eller maila den till mia.liljenborg@norlandia.com