Om introduktionen

Hos oss ser vi att föräldrarna är en del av introduktionen till förskolan.  Det innebär att du som förälder medverkar i verksamheten tillsammans med ditt barn genom alla rutinsituationer som blöjbyte, lek, samling och fruktstund. Lunchen och vilan har vi av erfarenhet sett att det fungerar bäst utan föräldrar närvarande. 

Hur ska jag agera som förälder under introduktionen? Det bästa är om du sitter ner på samma plats. Sitter du på golvet där barnen leker finns du tillhands för ditt barn som kan komma och ”tanka” närhet och trygghet hos dig. När du sitter still stör du heller inte de andra barnen i gruppen. Vi ser helst att en förälder åt gången medverkar under inskolningen. Självklart går det alldeles utmärkt med mamma ena dagen och pappa nästa dag. Vår tanke med detta är att det blir bättre för både barnen som inskolas och den redan befintliga gruppen med så få vuxna som möjligt att förhålla sig till. Det  blir också lättare för barnet att knyta an till oss pedagoger.

En introduktion till förskolan kan ta ca två veckor men det är omöjligt att i förväg hur lång tid ditt barn behöver för att bli trygg på förskolan. Alla barn är olika och eftersom vi ser till varje barns behov blir introduktionen individuell. Vistelsetiden under dessa två veckor ökar successivt och det är du som förälder i samråd med pedagogerna som avgör när det är dags att lämna. Trots att ditt barn förmodligen blir ledsen när du går är det viktigt att du inte tvekar eller drar ut på avskedet. Lämna över ditt barn i pedagogens trygga famn. Vi är duktiga på att via sms eller mms visa er att ditt barn nu har slutat gråta och har det bra. För oss kostar det inte mycket tid men för dig som förälder gör det förmodligen att du kan arbeta vidare med gott samvete.  Vi ser samarbetet kring ditt barn som a och o och förespråkar öppen dialog för barnens bästa.  Efter en tid på förskolan är barnet trygg med oss pedagoger och med de övriga barnen och verksamhetens rutiner. De har lärt känna miljön inne och ute och vet vilka material eller lekar som de trivs med.