Vår pedagogik

Vår verksamhet präglas av en pedagogik där lärande och omvårdnad bildar en helhet och väver samman vår vardag. För att möjliggöra lärandet för varje barn måste miljön på förskolan vara anpassad efter barngruppens ålder, behov och intressen. Avdelningarna ser således olika ut eftersom olika åldersgrupper kräver olika material och utmaningar som lockar barnen till aktivitet och utveckling. Gemensamt för alla är att allt vi gör ska främja leken, kreativiteten, lusten och nyfikenheten att upptäcka nya saker. I vår verksamhet möter barnen positiva och engagerade pedagoger som bemöter barn, föräldrar och kollegor med respekt. Vi arbetar för att se varje individ och att stärka barnets tro på sin egen förmåga samt att se andras förmågor. 
Förskolan ska vara trygg, rolig och lärorik.

Våra styrdokument

skollagen

förskolans läroplan

FN:s barnkonvention

Verksamhetsplan 2017